پیش دبستانی و دبستان غیردولتی پسرانه معراج اندیشه اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه

بازدید نمایشگاه هفته پژوهش

بازدید دانش آموزان دبستان از دست سازهاى علمى ، آموزش ، هنرى  و کاردستى هاى خلاقانه همکلاسى هاى خود

مقام های ورزشی

کسب مقام اول نوجوانان استان در رشته کیوکوشین کان

کسب مقام سوم نوجوانان در رشته کاراته