پیش دبستانی و دبستان غیردولتی پسرانه معراج اندیشه اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه

جلسه انجمن اولیا و مربیان مهر ماه سال ٩٩-٩٨

برگزارى جلسه عمومى انجمن اولیا و مربیان مهر ماه سال ٩٩-٩٨

زمان ٩٨/٧/١٦

مکان : مسجد ثارالله شهرک ظفر

دعوت از سخنران :

سرپرست محترم مؤسسه رزمندگان استان جناب آقاى اخلاقى

تشریح اهداف تشکیل انجمن اولیا و مربیان توسط :

مدیریت محترم آموزشگاه جناب آقاى نیک جو

ثبت نام از اولیاى علاقمند براى شرکت در انتخابات انجمن

برگزارى انتخابات و تعیین رئیس انجمن اولیا و مربیان

گزارش عملکرد فعالیت انجمن سال گذشته