پیش دبستانی و دبستان غیردولتی پسرانه معراج اندیشه اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه

دهه فجر

آشنایی با نحوه رشد دانه ها(علوم)

شاهنامه خوانی

بازدید از کانون پرورش فکری

دیدار با خانواده جانباز

اهدای جوایز

اشنایی با دانه ها

اندازگیری و شناخت ابزار

اخت کاردستی با وسایل دورریختنی

املای مشارکتی دانش اموزان

مشاهده مطالب قدیمی تر...