پیش دبستانی و دبستان غیردولتی پسرانه معراج اندیشه اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه

ما هم قاسم سلیمانی هستیم

ما هم قاسم سلیمانی هستیم

آموزش احکام عملی نماز با حضور حاج آقا احمدی

آموزش احکام عملی نماز با حضور حاج آقا احمدی

برگزاری آزمون علمی منتا در آذر ماه

برگزاری آزمون علمی منتا در آذر ماه

نمایشگاه دست سازه های علمی ، هنری دانش آموزان در هفته پژوهش

نمایشگاه دست ساز های علمی ، هنری دانش آموزان در هفته پژوهش

بازدید مدیریت محترم و معاون آموزش مدرسه

بازدید مدیریت محترم و معاون آموزش مدرسه

اردوی یک روزه به سینما

اردوی یک روزه به سینما

آموزش تیمم

آموزش تیمم

ساخت آهن ربا

ساخت آهن ربا

آموزش اذان واقامه

آموزش اذان واقامه

نسل جدید سلیمانی ها به زودی در راه است...

مشاهده مطالب قدیمی تر...